Производи за заварување

Потрошните материјали за заварување се една од четирите главни компоненти во процесот на заварување метал. Другите се: металните елементи што се заваруваат, изворот на топлина и средствата за заштита (т.е. гасови/ако е потребно).

Потрошните материјали за заварување може да се групираат во пет главни категории:

  • Стапчести електроди (пр. SMAW/MMA заварувачки апликации);
  • Жици за заварување;
  • • Полни жици (пр. GMAW/MIG/MAG, SAW заварувачки апликации);
    • Јадрени жици (пр. FCAW заварувачки апликации);

  • Прачки за заварување (пр. апликации за GTAW/TIG);
  • Флукс за заварување (пр. SAW заварувачки апликации);
  • Други помошни и дополнителни продукти (на пример, керамика за поддршка итн.).

„Дојран Стил“ може да испорача квалитетни и сигурни полни заварувачки жици за заварувачки апликации (GMAW/MAG).

Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences