Деловна извонредност

 

Целта на „Дојран Стил“ е да ги организираме нашите деловни активности на начин што ќе ја води нашата компанија кон континуирана конкурентност и профитабилност, високи стандарди за здравје и безбедност за нашите вработени и ќе обезбеди позитивно влијание врз нашата околина и општеството.

Во 2018 година ја дизајниравме и ја започнавме нашата програма за деловна извонредност наречена БЕСТ. Програмата БЕСТ воведува филозофија на работното место според која тимската работа, решавањето на проблемите, процесот на размислување и резултатите на раководството водат кон постојано подобрување на организацијата. Процесот вклучува фокусирање на потребите на клиентите, одржување позитивен став и зајакнување на вработените и постојано подобрување на тековните активности на работното место.

Програмата БЕСТ обезбедува извонредност во ефикасноста преку континуирано подобрување во сите области на работење, какви што се: Здравје и безбедност, Производство, Одржување, Квалитет, Синџир на снабдување, Луѓе, Комерција, Финансии.

Нашата програма за деловна извонредност е посветена на луѓето што се клучни за нашиот успех – нашите вработени: ние ги вклучуваме и постојано ги развиваме нивните способности преку развојни програми; поттикнуваме тимска работа, негуваме талент, ја подобруваме лидерската способност и ги охрабруваме нашите вработени да покажат самостојност, страст и претприемништво.

Преку заемно договорени фази на растечки развој во сите столбови на БЕСТ, воспоставуваме одржливи процеси и најдобри производствени практики во процесот на производство и управувањето со синџирот на снабдување, со цел да ја оптимизираме испораката на услугите и квалитетот на производите за нашите клиенти.

Нашите иницијативи се насочени кон постигнување врвен квалитет на производите и севкупните перформанси, а со тоа подобрување на ефикасноста во секоја фаза од работењето и подобрување на нашите нивоа на услуги за клиентите, постигнувајќи оперативна одржливост.

Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences