Изјава за колачиња

  1. Страни

Во оваа Изјава за колачиња, следниве термини се дефинирани како што е наведено подолу:

 

„Дојран стил ДООЕЛ“, назначен и како „Дојран стил“ или „ние“ во оваа Изјава за колачиња: „Дојран стил“ ДООЕЛ, со седиште на ул. „Николиќ“, 1485 Нов Дојран, Северна Македонија, ДДВ број MK4006006119266,

„Корисникот“, „вие“: секое физичко или правно лице во договорна врска, без оглед на природата, со „Дојран стил“ преку веб-страницата.

  1. Што се колачиња и како се користат

Колачињата се мали текстуални датотеки што се ставаат и се складираат на вашиот компјутер или мобилен уред кога пристапувате на веб-страници. Колачињата се дизајнирани да ја поддржат функционалноста на нашата веб-страница и да го забрзаат пристапот на корисниците според нивната претходна активност, со што се забрзува процедурата за најава на корисниците и/или нагодувањата на поставките.

Колачињата вршат многу корисни задачи, вклучувајќи подобрување на безбедноста на веб-страницата и следење на перформансите на веб-страницата.

  1. Колачиња што ги користиме

Веб-страницата на „Дојран стил“ користи некоја или сите од следниве групи колачиња:

Колачиња за сесии: ова се привремени колачиња, кои истекуваат на крајот од сесијата на пребарувачот и се бришат од уредот на корисникот кога се затвора пребарувачот. Колачињата за сесии дозволуваат веб-страницата да ве препознава додека се движите помеѓу страници за време на една сесија на пребарувачот и ви дозволуваат најефикасно да ја користите веб-страницата.

Постојани колачиња: овој тип колаче се зачувува на вашиот компјутер во фиксен период (обично една година или подолго). За разлика од колачињата за сесија, постојаните колачиња се зачувуваат на вашата опрема помеѓу сесиите на прегледување до истекот или бришењето. Оттаму, тие ѝ овозможуваат на веб-страницата да ве „препознае“ при вашето враќање, да ги запомни вашите претпочитања и да ви ги приспособи услугите. Овие колачиња остануваат валидни за периодот што е строго неопходен за целите за кои се инсталирани.

Покрај колачињата за сесија и постојаните колачиња, може да има и други, кои ги поставува различна организација на сопственикот на веб-страницата што ја посетувате, со цел да ни достават информации нам или на трети лица. На пример, веб-страницата користи аналитика од компанија од трета страна (Google Analytics), која ги поставува своите сопствени колачиња за извршување на оваа услуга.

Колачињата што се користат на нашата веб-страница не собираат лични податоци што може да се користат за да ве идентификуваат поединечно и не пренесуваат ниеден документ или лични податоци од електронскиот уред на нашите веб-корисници кон трети лица.

Употребата на овие колачиња не дозволува ваша идентификација. Тие едноставно ни даваат анонимни информации што ни помагаат да разбереме за кои делови од нашата веб-страница се заинтересирани посетителите и доколку се соочат со некој проблем при сурфањето. Ние ги користиме овие колачиња и за да пробаме различни дизајни и функционалности на нашата веб-страница.

Повеќето пребарувачи ги прифаќаат стандардните колачиња, но обично можете да го поставите вашиот пребарувач да одбие прием или селективно да прифаќа одредени колачиња. Ако оневозможите примање колачиња, одредени функционалности на нашата веб-страница може да не бидат достапни и некои веб-страници можеби нема да се прикажуваат правилно.

  1. Повеќе информации

Сеопфатни информации за тоа како организациите ги користат колачињата се достапни на: www.allaboutcookies.org.

Постои водич за рекламирање, базирано на однесување и приватноста на интернет направен од интернет рекламната индустрија и може да се најде на: http://www.youronlinechoices.eu/.

 

  1. Како да контролирате колачиња

Можете да ги избришете колачињата откако ќе го затворите вашиот пребарувач и ќе ги приспособите поставките за приватност во параметрите на вашиот веб- пребарувач/апликација за да го исклучите користењето на колачињата. Овие поставки обично може да се најдат во менито „Опции“ или „Поставувања“ на вашиот интернет- пребарувач. За повеќе информации за овие поставувања, ви препорачуваме да ги посетите линковите подолу или да кликнете на опцијата „Помош“ во вашиот интернет- пребарувач.

Колачиња во Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/nl-be/internet-explorer/delete-manage-cookies

Колачиња во Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Колачиња во Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Колачиња во Сафари

https://support.apple.com/en-us/HT201265

Ве молиме имајте предвид дека со оневозможување на колачињата или бришење на сегашните, може значително да го ограничите корисничкиот пристап до одредени области на нашата веб-страница и да предизвикате негативно влијание врз употребливоста и практичноста на функциите на нашата веб-страница.

Би сакале да ве информираме дека технички суштествените колачиња за пристап до нашата веб-страница се исклучени од правилото за информирана согласност.

  1. Ваши права

Како што е споменато во ставот 3 погоре, колачињата што се користат на нашата веб-страница не собираат лични податоци. Доколку имате прашања во тој поглед, може да контактирате со нашиот администратор на страницата на следната адреса: info@dojransteel.com.

  1. Спорови, надлежност и важечко право

Оваа Изјава за колачиња е регулирана со законите на Република Северна Македонија (со исклучок на правилата што се однесуваат на спротивставени закони). Секој спор што произлегува од или е поврзан со употребата на оваа услуга, ќе биде предмет на помирување меѓу страните. Доколку таквото помирување не успее, спорот ќе се проследи до судовите на Република Северна Македонија. „Дојран стил“ го задржува правото, по своја дискреција, да ги проследува споровите и до друг суд со соодветна надлежност.

Во случај на судска или административна постапка, печатената верзија на овој Договор и на сите други пораки за предупредување испратени во електронски формат ќе го имаат истиот статус како и другите документи и трговски регистри создадени и зачувани во печатена форма.

Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences