Животна средина

Природата е извор на богатство и ние се грижиме за неа работејќи одговорно. Бидејќи сме свесни дека почитувањето и заштитата на животната средина се клучни компоненти на нашиот деловен развој, постојано се стремиме да го намалуваме нашиот јаглероден отпечаток. Со внимателно следење на важечкото законодавство и меѓународните стандарди за спречување на загадувањето, преземаме активности за намалување на нашите фабрички емисии, активно придонесувајќи кон борбата против климатските промени.

Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences