Историјат

2006

 • „Sidenor“ ја откупува активата и го создава новото претпријатие „Дојран стил“
 • Реконструкција на постојната валалница
 • Нова пречистителна станица за вода за производство на висококвалитетен арматурен челик B500B

2008

 • Проширување на портфолиото на валани производи со мали кружни и квадратни производи
 • Нова производна линија за двојно свиткана шестаголна мрежа и нов магацин
 • Сертификат за систем за управување со квалитет BS ISO 9001:2008

2010

 • Сертификат за систем за управување со животната средина BS ISO 14001:2004
 • Сертификат за систем за управување со здравје и безбедност при работа OHSAS 18001:2007

2011

 • Дополнителна машина за заварување жичена мрежа, две машини за галванизирани мрежи за заварување, три машини за намотување електродна жица и нови магацини

2012

 • Сертификат за систем за управување со енергија ISO 50001:2011

2014

 • Две машини за калибрирање жици и бакарно обложување

2017

 • Нова валалница за профили, нов магацин

2018

 • Започната програмата на „Sidenor“ за оперативна извонредност, наречена БЕСТ

2019

 • Производство на U-каналнa 65 и Т-40
Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences