Профили

Како производител на профили, „Дојран стил“ има краткорочни и среднорочни залихи од целосниот асортиман на производи, со што се обезбедува многу кратко време на испорака на сите пазари.

Применувајќи процедури и најдобри практики за постигнување висока ефикасност на оперативните активности и во согласност со Програмата за деловна извонредност на „Sidenor Group“, ги обезбедуваме следните предности:

  • Одличен квалитет на производите
  • Ефикасност на трошоците
  • Оптимално планирање на залихите
  • Кратко време на испорака
  • Флексибилност на производството
  • Ефикасни логистички операции
Тип Опсег
Квадратни Странична должина (a) од 9 до 40mm
Правоаголни Ширина (d) од 20 до 140мм

Дебелина (s) од 3 до 25mm

Кружни Дијаметар (d) од 9 до 45мм
Рамнострани Должина на страните од 20 до 60мм

Дебелина на страните од 2,5 до 8мм

UPN Канални Висина на секција 30мм
Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences