Нашите луѓе

Нашите луѓе се најголемата вредност на нашата компанија во нејзината цел за континуиран раст. Успехот на „Дојран стил“ е поврзан со квалитетот на нашата работа и резултатите на нашите вработени, без оглед на нивните позиции или должности. Нашите репутација и имиџ се резултат на нашето правилно однесување и постапки кон другите.

 

Ние возвраќаме со почитување на правата на нашите вработени и со примена на сите одредби од Законот за работни односи; нудиме еднакви можности, фер третман и заштита од дискриминација; имаме политика на отворени врати за решавање каков било проблем на вработените; обезбедуваме плати според заслуга и ги покриваме сите трошоци за понатамошен развој и едукација на вработените.

Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences