Визија, мисија и вредности

Визија

Да бидеме водечки производител на челични производи преку нашите вработени и нашата технолошка извонредност.

Мисија

Безбедно да создаваме и да нудиме производи од челик и услуги што додаваат вредност за нашите клиенти, овозможуваат задоволителен поврат на вложувањата за нашите акционери, поттикнуваат гордост и награда кај нашите вработени, создаваат долгорочни односи со нашите продавачи, како и одржливост кон околината и богатство за локалните заедници и општеството.

 

Вредности

Сите вработени се водени од вредности какви што се: интегритет, достоинство, транспарентност, меритократија, високи етички стандарди, како и почитување на луѓето, општеството и животната средина.

Copyright 2023 Dojran Steel | All Rights Reserved | Dojran Steel

Услови за користење Manage Cookie Preferences